Para sa buhok na parang nirebond…. kadalasan eto ang binabanggit pag unat na unat at madulas ang buhok pero ang hindi alam ng karamihan ang mga syampu na me ganitong effect contains FORMALDEHYDE. Yes formaldehyde which is common name is formalin.  Nung una iniignore ko lang ung e-mail message regarding this issue kasi ung gamit ko na shampoo doesnt contain such element pero nung minsan naggrocery ako binutingting  mga ito presto meron nga.

Nagtanong ako ke Mng Google kung ano ang formaldehyde at eto ang isa sa kanyang nasabi

 “

A chemical used in manufacturing and chemical industries, and as a
preservative by anatomists, embalmers, and pathologists. Being
exposed to formaldehyde may increase the risk of developing leukemia
and brain cancer. www.stjude.org/glossary
Although not common as a primary ingredient, formaldehyde is present
as a contaminant in many consumer household products. It is an
extremely potent carcinogen and respiratory irritant and may appear
as a preservative. Products containing this chemical should be
considered unacceptable.
http://www.seventhgeneration.com/site/pp.asp  ”

at isa sa nakakabahala dahil ang J&J shampoo (no tears shampoo) na ginagamit natin sa mga baby contains formaldehyde too.

Advertisements